הזמנות

הזמנות באמצעות וטרינרים בלבד מתבצעות ישירות מול מנהלת ההשתלות של VetBiome לאחר שיחת יעוץ.
מספר הטלפון שלנו: 076-5437473.
בשיחת הייעוץ נבין את המקרה ונשקול את דרך הטיפול האופטימלית.
המשלוח יתבצע לאחר מילוי שאלון והחתמת הבעלים של בעל החיים המושתל על הטופס המיועד לכך.